בהגרלה מספר: 38703 מתאריך: 02/12/2018 עלו בגורל הקלפים:
K K 9 Q