בהגרלה מספר: 9557 מתאריך: 02/12/2018 עלו המספרים: 01,05,07,15,16,19,35,37,39,44,47,48,49,53,58,64,69 . סך פרסים: 107,970 ₪