בהגרלה מספר: 38704 מתאריך: 02/12/2018 עלו בגורל הקלפים:
A A 9 Q