בהגרלה מספר: 38706 מתאריך: 02/12/2018 עלו בגורל הקלפים:
10 J 8 10