בהגרלה מספר: 38705 מתאריך: 02/12/2018 עלו בגורל הקלפים:
9 J 10 A