בהגרלה מספר: 38707 מתאריך: 02/12/2018 עלו בגורל הקלפים:
9 9 K 8