בהגרלה מספר: 9558 מתאריך: 02/12/2018 עלו המספרים: 02,05,11,14,15,19,21,25,27,33,39,40,45,48,61,65,70 . סך פרסים: 121,380 ₪