בהגרלה מספר: 38708 מתאריך: 02/12/2018 עלו בגורל הקלפים:
A J 8 J