בהגרלה מספר: 38709 מתאריך: 03/12/2018 עלו בגורל הקלפים:
9 8 K 9