בהגרלה מספר: 38710 מתאריך: 03/12/2018 עלו בגורל הקלפים:
A 7 J 8