בית הדין לבוררויות בספורט קבע: להשעיה לצמיתות של האיגוד האירא*י אין בסיס חוקי ויש לקבוע את תוקפה. הסיבה לעו*ש - האיסור על מולאי להילחם במוקי